Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Sekondar

Minimizedhjetor 28, 2016 11:10

RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

dhjetor 28, 2016 11:03

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE

PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

nëntor 23, 2016 10:04

RREGULLORE (MPMS) Nr. 04/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURIMIN E SHENJAVE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

nëntor 23, 2016 09:56

RREGULLORE (MPMS) Nr. 03/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËSUARËVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA

nëntor 23, 2016 09:41

RREGULLORE (MPMS) Nr. 02/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE PERSONALE MBROJTËSE NË VENDIN E PUNËS

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PËR PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E PANELIT PËR VENDOSJEN E FËMIJËVE PA KUJDES PRINDËROR NË STREHIM FAMILJAR DHE ADOPTIM

Page 1 of 16First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last