Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Sekondar

Minimize
për caktimin e pagës minimale në Republikën e Kosovës

dhjetor 29, 2017 12:13

Rregullore (MPMS) nr. 11/2017


për punën e depos së mallrave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

dhjetor 28, 2017 14:36

Rregullore (MPMS) nr. 10/2017


për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të të punësuarëve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë

dhjetor 28, 2017 14:33

Rregullore (MPMS) nr. 09/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me rrezatimin optik në vendin e punës.

dhjetor 28, 2017 14:27

Rregullore (MPMS) nr. 08/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me fushat elektromagnetike në vendin e punës.

dhjetor 13, 2017 09:58

Rregullore (MPMS) nr. 07/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë.

dhjetor 13, 2017 09:53

Rregullore (MPMS) nr. 06/2017


për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të parakohshme apo mobile

dhjetor 13, 2017 09:49

Rregullore (MPMS) nr. 05/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjik në punë.

dhjetor 05, 2017 11:15

Rregullore (MPMS) nr. 04/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë.

dhjetor 05, 2017 11:11

Rregullore (MPMS) nr. 03/2017


për parandalimin e lëndimeve nga mjetet e mprehta në vendin e punës pran sektorit të kujdesit shëndetësor dhe spitalor.

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last