Publikimet
Lajmet

Si çdo vit tjetër Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Nenad Rashiq, në prani të mediave shpalosi të arriturat që janë bërë për vitin 2011, duke thënë se krahas gjendjes së përgjithshme që sot e karakterizon Republikën e Kosovës ky vit ka rezultuar të jetë i suksesshëm në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive që janë marrë. Krahas sukseseve dhe të arriturave ministri Rashiq ka theksuar gjithashtu edhe ato sfida dhe prioritet që mbeten për t’u përmbushur për vitin 2012.
Në vazhdim në mënyrë përmbledhëse janë paraqitur aktivitetet kryesore që MPMS-ja ka zhvilluar gjatë vitit 2011 e të cilat ministri Rashiq i paraqiti para medieve.
Krijimi i një legjislacioni sipas standardeve të BE-së, në bazë të të cilit do të zhvilloj veprimtarinë e vet kjo ministri, ulja e shkallës së papunësisë, ngritja dhe zhvillimi i marrëdhënieve të punës dhe punësimit jodiskriminues, duke i marrë për bazë standardet e zbatueshme ndërkombëtare të punës, krijimi i një mirëqenie më të mirë sociale për të gjitha kategoritë e rrezikuara të shoqërisë sonë, nxitja dhe zhvillimi i dialogut social në mes partnerëve social kanë qenë orientimi dhe fokusimi i aktivitetit të MPMS-së edhe për këtë vit që po e lëmë pas.


Edhe për vitin 2012, Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Nenad Rashiq ka premtuar se do vazhdoj të angazhohet për të kontribuar në avancimin e shoqërisë kosovare në një shoqëri konkurrente nëpërmjet trajnimeve profesionale. Ministri i MPMS-së z. Nenad Rashiq në takimin që pati sot me përfaqësuesin regjional për Ballkanin të Lux-Development z. Max Glesner diskutuan mundësinë e bashkëpunimit për vitin e ardhshëm dhe bashkëfinancimin e MPMS-së dhe Lux-Development në një fond të vetëm që i dedikohet trajnimeve dhe aftësimeve profesionale. Këto trajnime profesionale për punëkërkuesit të cilat janë të regjistruar në qendrat dhe zyrat komunale të punësimit do t’i përgatisin ata profesionalisht për tregun e punës.


Në prani të qytetarëve pejanë, strukturave udhëheqëse komunale të Pejës, përfaqësuesve të KFOR-it dhe atyre të BE-së, në zv/ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, z. Fatmir Shurdhaj, së bashku me kryetarin e komunës së Pejës, z. Ali Berisha dhe shefin e operacioneve të ECLO-së, z. Christof Stock, ka bërë përurimin e rehabilitimit të hapësirës publike në afërsi të stadiumit “Shahin Haxhiislami”.Është bërë 1 vit që kur ka hyrë Ligji i Punës në fuqi, ligj ky që përfundimisht rregullon marrëdhëniet punëdhënës – punëtorë në Republikën e Kosovës. Përmes kësaj materie tani punëtorët kosovar kanë mundësinë që të drejtat dhe beneficionet e tyre t’i rregullojnë përmes këtij Ligji. Lidhur me këtë temë është mbajtur edhe konferenca e parë vjetore që koinsidion edhe me 1 vjetorin e hyrjes në fuqi të Ligjit të Punës mbi ecurinë e zbatimit dhe implementimit në tërësi të këtij Ligji. Në cilësinë e panelistëve pjesëmarrës ishin të gjitha ata që nga fillimi kishin dhënë kontributin e tyre në draftimin dhe hartimin e Ligjit të Punës, si partnerë social, përfaqësues nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, përfaqësues nga strukturat qeveritare, përfaqësues të shoqërisë civile si dhe përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Zyra e Komisioni Evropian.


Zv/Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), z. Fatmir Shurdhaj, i shoqëruar nga këshilltari z. Viktor Mehana, gjatë vizitës në Gjenevë, u takuan me Sekretarin Gjeneral të Asociacionit Ndërkombëtar për Siguri Sociale (ISSA), z. Hans-Horst Konkolewsky si dhe Kordinatorin Regjional, z. Richard Levinsky, ku e pranoi të gjithë dokumentacionin e rregullt dhe dokumentin e pranimit të MPMS-së në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare.


Ka filluar me Komunën e Kaçanikut implementimi i projektit madhor “Beatiful Kosova”, projekt ky ideor nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e financuar nga Komisioni Evropian dhe e implementuar nga IOM – International Organization for Migration. Ky projekt i MPMS-së dhe i përzgjedhur nga Komisioni Evropian ka për qëllim kryesisht gjenerimin e punësimit të përkohshëm për punëkërkuesit kosovar dhe i cili ndikon drejtpërsëdrejti në zbutjen e papunësisë.


Nën kryesimin e ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Nenad Rashiq është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Ekonomiko-Social, këshill ky i cili tanimë në përfaqësim ka një numër të ekspertëve për çështje sociale dhe ekonomike mbi dialogun e mirëfilltë dhe këshillëdhënës për zhvillimet e politikës socio-ekonomike në vend.Komiteti Kosovar për Parandalimin dhe eliminimin e Punës së fëmijëve mban takimin e radhës, i cili është i angazhuar dhe i mandatuar në bazë të një vendimi të Qeverisë së Republikës së Kosovës kryesisht në përmirësimin e gjendjes dhe në procesin e parandalimit të punës së fëmijëve. Gjatë këtij takimi, forumi i këtij komiteti me unanimitet e aprovoi në parim Draft-Rregulloren e punës së Komitetit Kosovar për Parandalimin dhe Eliminimin e punës së fëmijëve, e cila ka për qëllim t’i zbatoj rregullat dhe procedurat e punës së këtij komiteti.

Informatë për media

dhjetor 07, 2011 10:35

Zv.ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Fatmir Shurdhaj me bashkëpunëtorët e tij ka vizituar Komunën e Kastriotit ku së bashku me nënkryetarin e kësaj komune z. Hajrullah Sallova dhe nënkryetarin për komunitete z. Predrag Joviq kanë inspektuar punimet në objektin për banim social në fshatin Plemetin.


Zv/ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Fatmir Shurdhaj i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij sot vizitoi Shoqatën e të Verbërve të Kosovës duke u njoftuar kështu më për së afërmi me nevojat dhe problemet me të cilat ballafaqohet sot kjo kategori e personave.

Page 50 of 50First   Previous   41  42  43  44  45  46  47  48  49  [50]  Next   Last