Ballina

Është nënshkruar sot marrëveshja për Programin e Praktikës në Punë (PNP) në mes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, kompanive që përfitojnë nga ky program dhe praktikantët të konsideruar si të papunë.
Ky program implementohet në kuadër të Programeve Aktive të Tregut të Punës 2 të UNDP-së, Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë për Investime dhe Përkrahje të Ndërrmarrjeve në Kosovë.

Kalendari i Takimeve
foto 2 20 tetor 2017
...


conference.esn-eu.org